Nhân viên nổi bật: Enrique Lemus

Mục nhập này đã được đăng trong Tin tức công ty và được gắn thẻ Ngày .

VỀ

Luis Enrique Lemus-("Enrique") hoạt động trong bộ phận vận chuyển và đã được với công ty trong 10 năm! 6 trong số các thành viên gia đình của ông, kể cả anh trai, em họ, dì và chú cũng làm việc ở đây. Enrique thích tất cả những người Anh làm việc với và trong thời gian rảnh rỗi của mình, anh thích chơi bóng đá.

SỰ KIỆN THÚ VỊ

Sở thích của bạn là gì?:

Bóng đá

Bạn có bất kỳ gia đình những người cũng làm việc ở đây?:

Rất nhiều gia đình-dì, chú, em họ và một người Anh, với tổng số là sáu-cho bây giờ!.

Những gì bạn thích nhất về làm việc ở đây:

Người dân!

Bạn từ đâu tới?:

México.