Ngon, giòn và như không có gì bạn đã bao giờ nếm thử! Những món ăn nhẹ khủng hoảng giòn như chip nhưng thực sự được làm từ tươi, dày cắt nấm phát triển quyền của nông dân của chúng tôi. Nếm thử tất cả bốn hương vị mạo hiểm: Sea Salt, Spicy jalapeno, Mesquite barbeque và pizza.

Hiển thị tất cả 4 kết quả